สปอร์ตออนเพจ

จิรยศ เทพพิพิธ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้ก่อตั้ง บริษัท อินโฟเฟต จํากัด พร้อมด้วย ดร.ณัฐพล นิมมาน พัชรินทร์ ผอ.สํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล พร้อมผู้สนับสนุนร่วมกันแถลงข่าวและเปิดการแข่งขัน University E-Sports Championship (UEC) ที่ Thailand E-Sports Arena ชั้น 5 The Street รัชดา

ที่มา : 17 มกราคม 2562,สปอร์ตออนเพจ,เดลินิวส์,น.18(กลาง)