โอเพ่นอัพ : ปรับมุมคิด

ตลาดกีฬา อี-สปอร์ต ถือเป็นตลาดใหม่ที่มาแรงในยุคนี้เลยก็ว่าได้ แต่ใน ประเทศไทยอาจจะมีข้อจํากัดบางอย่างและความกังวลเรื่อง “เด็กติดเกม” จึงทําให้ตลาดนี้ในประเทศไทยยังเดินหน้าได้ไม่เต็มที่เท่าที่ควร

จิรยศ เทพพิพิธ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ก่อตั้งบริษัท อินโฟเฟด ซึ่งเป็นสตาร์ทอัพด้าน อี-สปอร์ต กล่าวว่า ตลาด อี-สปอร์ต ในประเทศไทยปีที่ผ่านมาเติบโตขึ้นราว 30% จากปีก่อน หน้า และคาดว่าปีนี้จะโตขึ้น 50% รวม ถึงการเพิ่มของผู้เข้ารับชมการแข่งขันกีฬาประเภทนี้บนออนไลน์ที่มีจํานวน กว่า 220 ล้านคนทั่วโลก

ล่าสุดอินโฟเฟดร่วมกับสํานักงาน ส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (ดีป้า) และสถาบันการศึกษา จัดการแข่งขันลีก อี-สปอร์ต ในระดับมหาวิทยาลัยเต็มรูปแบบเป็นครั้งแรกในประเทศไทยโดยมีเป้าหมายในการ “ขับเคลื่อนสมการของ อี-สปอร์ต ให้ถูกต้อง” รวมถึงการยอมรับของสังคม

ทั้งนี้ ความร่วมมือดังกล่าวจะมีการสนับสนุนด้านการศึกษาส่วนหนึ่ง ในยุคดิจิทัล อาทิ การผลิตบุคลากรด้านดิจิทัล เช่น ผู้พัฒนาเทคโนโลยีวีอาร์ ผู้ออกแบบคาแรกเตอร์ เพื่อรองรับกับความต้องการขององค์กรต่างๆ

สําหรับการแข่งขันในครั้งนี้มีรางวัลเป็นทุนการศึกษามูลค่า 1 ล้าน บาท พร้อมโอกาสในการศึกษาดูงานในต่างประเทศ รวมถึงโอกาสในการ พัฒนาตนเองสู่นักกีฬา อี-สปอร์ต มืออาชีพ

ที่มา : สไปร์ท. (17 มกราคม 2562). โอเพ่นอัพ. โพสต์ทูเดย์. น.B1.